Het geboortehuis van Guido Gezelle, Rolweg 64 in Brugge
Van schuttershof, blekerij en hoveniershof tot museum.
 
Naar aanleiding van de herdenking van het overlijden van Guido Gezelle, een eeuw geleden, werd een projectgroep Huizengeschiedenis (onder de vleugels van de vzw Levend Archief, de vriendenkring van het Brugse Stadsarchief) aan het werk gezet om de geschiedenis van dit geboortehuis van Guido Gezelle te ontrafelen. Deze groep vrijwilligers kon een verhaal van eigenaars, bewoners, bakstenen en schrijnwerk reconstrueren dat een half millennium opklimt in de tijd.

 

1. De oudste gegevens: Pieter II Adornes

 

Een ommuurd perceel met bebouwing begrensd door de Rolweg, de Kruisvest en de Korte Rolweg maakte vroeger deel uit van het uitgestrekte domein van de familie Adornes. In 1440 behoorde dit afgescheiden eigendom toe aan Pieter II Adornes. De familie Adornes, afkomstig uit Genua had zich rond 1300 in Brugge gevestigd en was actief in de stedelijke politiek en de internationale handel. Pieter II was de zoon van Pieter I, hostelier en geldwisselaar, en Elisabeth vande Walle. Vermoedelijk werd hij in Brugge omstreeks 1395 geboren. In 1421 huwde Pieter Adornes de Brugse patriciŽrsdochter Elisabeth Braderic. Waarschijnlijk bemiddelde hij net als zijn vader en zijn broer Jacob in internationale transacties. Pieter speelde ook een rol in het stadsbestuur als raadslid, schepen en burgemeester. De familie Adornes was een trouwe aanhanger van de Bourgondische hertogen. Pieter en zijn broer Jacob Adornes waren ook de stichters van de Jeruzalemkapel in 1427.

 

In 1454 schonk Pieter Adornes dit perceel aan zijn broer Jacob Adornes, als hoofdman van de Sint-Sebastiaansgilde. Het werd toen omschreven als twee linen lants metten husen en muren en het was ooit een onderdeel van (of grensde aan, de teksten zijn niet helemaal duidelijk) het Salaerdsheester, dat eigendom was van de hertog van BourgondiŽ. In ruil voor een jaarlijkse rente beschikte de handbooggilde voortaan over een eigen lokaal en oefenplein.