Gezelles belangstelling voor de taalkunde van het Oudengels en voor  de oude Ierse , oude Schotse en Welshe  taal is analoog met zijn bekommernis voor het behoud van de oude Vlaamse taal en dialecten annex godsdienst en zijn sympathie├źn voor bedreigde minoriteitstalen . Voormalige studenten en leden van de zgn. Engelse kolonie te Brugge  voorzagen hem hieromtrent  dikwijls van lectuur. Zo ook o.m. Frederick Rogers uit Manchester, in 1863-64  student in Roeselare en vervolgens aan het Engels Seminarie in Brugge. Hij bezorgde Gezelle een boek over het dialect van Lancashire, een streek in de Engelse Midlands met een hoge Iers-katholieke  emigratie . Met de Engelse, Ierse en Schotse  taal- en letterkunde was Gezelle zeer bekend o.m. door het werk van Shakespeare, Milton, Walter Scott, Robert Burns, Thomas Moore e.a.  Gezelle zelf reisde een zestal keren naar Engeland. In september 1899,  hij was toen directeur van het Engels Klooster te Brugge, ondernam hij in gezelschap van Gustave Waffelaert,  bisschop van Brugge, een laatste reis: van in zijn prille jeugd tot aan zijn overlijden bleef Engeland hem vervoeren.

 

(Willy Muylaert)