't Jaer 30 of politieke wegwyzer voor treffelyke lieden. Weekblad. Brugge: M. Vandenberghe-Denaux, 17.7.1864-12.6.1870. (later ’t Jaer 70, waarvan Gezelle redacteur was tot 1872)

Klik op de jaargangen voor de doorzoekbare versie van 't Jaer 30:

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

 

't Jaer 30 werd beschikbaar gesteld met de financiële steun van de KU Leuven Campus Kortrijk.


Dit is de nieuwe Vlaamsche Duikalmanak ofte Plukalmanak […]. Brugge: K. Beyaert-Storie, 1886, Gent: S. Leliaert, A. Siffer en An, 1888, Gent: S. Leliaert, A. Siffer en Cie, 1889, Gent: A. Siffer:1890-1899 ( in 1887 niet verschenen).


Rond den Heerd. Een leer-en leesblad voor alle lieden. Brugge: Gailliard, 2 .12.1865, vanaf 3.6.1871: Brugge: A. Dezuttere, vanaf 28.11.1880: Brugge: A. De Zuttere-Van Kerschaver en vanaf 8.4.1886: Brugge: F. De Haene-Wante.


Loquela. Roeselare: J. De Meester-Van Nieuwenhuyze, mei 1881 - november 1895. Maandelijks 4 blz. Vanaf 1888 vertraagd verschijningsritme. Vanaf oktober 1886 met bijlagen : Wetensweerdigheden.

Klik op de jaartallen voor de doorzoekbare versie van Loquela:

1881-1882-1883

1884-1885-1886

1887-1888-1889

1890-1891-1892

1893-1894-1895

 

Biekorf. Dat is een leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen. Brugge: Gebr. De Plancke, 1.1.1890-

 

Bijdragen aan: Reinaert de Vos : een zondagblad voor verstandige lieden. Antwerpen : Vleeschouwer, 1860-1868.

Klik op de jaartallen voor de doorzoekbare versies van Reinaert de Vos:

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

 

 

 


(E.D.)