Laatste verzen. Antwerpen-Amsterdam: De Nederlandsche Boekhandel-L.J. Veen, 1901.


De ring van ’t kerkelijk jaar. Roeselare: J. De Meester, 1908.