N. Bakker, Gezelles Woordentas. Leiden: Internationaal Forum, 1998.


J. Boets (ed.) e.a., De priester Guido Gezelle en het Engels klooster. Brugge: Engels Klooster, 1999.


P. Claes, Gezelle gelezen. Leiden: Dimensie, 1993.


P. Couttenier, Het Guido Gezellemuseum te Brugge. Brugge: Stad Brugge, 1999.


P. Couttenier (ed), Een eeuw Gezelle, 1899-1999: colloquium, Brugge 19 en 20 november 1999. Leuven: Peeters, 2000.


A. De Vos, De Zuidnederlandse zeventiende-eeuwse literatuur in het werk van Guido Gezelle. Leuven: Peeters, 1997.


W. Dezutter (ed), G. Gezelle en de scheurkalender: op zoek naar het ontstaan van de dagblokkalender. Brugge: Stedelijk Museum voor Volkskunde, 1999.


R. Lagrain, De moeder van Guido Gezelle. Tielt: Lannoo, 1975.


R. Lagrain, Gezelles Godsdienstlessen in het Engels Klooster. Brugge: Van De Wiele, 1983.


Langs de Mandelbeke: Guido Gezelle te Roeselare: historische tentoonstelling, Klein Seminarie, 13 maart - 15 mei 1999. Roeselare: Stad Roeselare, 1999.

 

K. Platteau, Gezelles groei in Kortrijk: het belang van de overdichting van 'The song of Hiawatha'. Kortrijk: Groeninghe, 1999.


S. Streuvels, Kroniek van de familie Gezelle. Brugge: Desclée-De Brouwer, 1960.


J. Van Iseghem, Kroniek van de jonge Gezelle, 1854-1858. Tielt: Lannoo, 1993.


J. Van Iseghem (ed.), Guido Gezelle 1899-1999: tien reken en een toovertik. Brugge: Stichting Kunstboek, 1999.


J. Van Iseghem (ed.) e.a., 't Is al zoo van buiten, 't is al zoo van bin: Guido Gezelle in Kortrijk, 1872-1899. Kortrijk: Stad Kortrijk, 1999.


J. Van Iseghem, Guido Gezelles "Vlaemsche Dichtoefeningen" (1858). Een benadering van de dichter en het werk, Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde, 1993.


R. Van Sint-Jan, Guido Gezelles avonturen in de journalistiek. Tielt [etc.]: Lannoo, [1954].


R. Van Sint-Jan, Het Westvlaams van Guido Gezelle. Antwerpen: De Sikkel, 1930.


J.J.M. Westenbroek, Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en aard van Guido Gezelles Gedichten, gezangen en gebeden (1862-1879-1893). Kapellen: Guido Gezellegenootschap, 1967.


J.J.M. Westenbroeck, Gezelle, de dichter. Kapellen: Guido Gezellegenootschap, 1995.


A. Westerlinck, De innerlijke wereld van Guido Gezelle. Brugge: Orion, 1977.


A. Westerlinck, De taalkunst van Guido Gezelle. Brugge: Orion, 1980.


A. Westerlinck, De oude taaltovenaar. Brugge: Orion, 1981.

 

(E.D.)