C. Gezelle, Guido Gezelle 1830-1899. Amsterdam: Veen, 1918.


A. Walgrave, Het leven van Guido Gezelle, Vlaamschen priester en dichter. Amsterdam: Maatschappij voor Goede en Goedkope lectuur, 1923-1924, 2 dln.


F. Baur, Uit Gezelle's leven en werk. Leuven: Davidsfonds, 1930.


C. D’haen, De wonde in ’t hert: Guido Gezelle: een dichtersbiografie. Tielt: Lannoo, 1987.


M. Van Der Plas, Mijnheer Gezelle: biografie van een priester-dichter (1830-1899). Tielt- Baarn:  Lannoo; Anthos, 1990.