Gezellekroniek: bijdragen en mededelingen van het Guido Gezellegenootschap. Kapellen: Guido Gezellegenootschap, 1963-1987, 18dln.


Gezelliana: [mededelingen van het] Centrum voor Gezellestudie bij de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius, Antwerpen: Centrum voor Gezellestudie, 1970-1986.


Gezelliana: kroniek van de Gezellestudie. Antwerpen: Centrum voor Gezellestudie, 1989-