Jubileumuitgave van Guido Gezelle’s volledige werken.

Brussel-Amsterdam: N.V. Standaard-Boekhandel, 1930-39, 18dln.


F. Baur (ed.), Guido Gezelle’s dichtwerken Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: N.V. Standaard-Boekhandel, [1938]. Vanaf 2e druk, Amsterdam: L.J. Veen, [1943], met inleiding (I-XXXIX), “Bronnen voor de Gezellestudie” (XLI-XLV) en Lexicon. Vanaf 3e druk, Standaard en Veen, [1949-1950] aangevuld met een deel Gelegenheidspoëzie en een deel Proza en Varia.


J. Boets, Gezelles Cortracena. Antwerpen-Utrecht: De Nederlandsche Boekhandel, 1972.


J. Boets, Gezelles Leermaren. Journalistiekwerk uit 1881. Antwerpen-Utrecht: De Nederlandsche Boekhandel, 1975.


J. Boets (red.), Verzameld Dichtwerk Antwerpen-Amsterdam-Kapellen: De Nederlandsche Boekhandel-Uitg. Pelckmans, 1980, 8dln. (verschenen dl.1-7, 1980-1987)


J. Boets, Spreuken en gezegden. Antwerpen: Coda, 1993.


B. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke ; onder leiding van A. Deprez (ed.), De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, 1991, 3 dln.


P. Couttenier (ed.), Mijn dichten, mijn geliefde. Bloemlezing uit de poëzie van Guido Gezelle. Gent: Poëziecentrum vzw, 1997.


N. Bakker, Guido Gezelle: opbouw en analyse van zijn Bastaardwoordenboek. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2000.


G. Gezelle, P. Couttenier (ed.), A. De Vos (ed.). Poëzie en proza. Amsterdam: Bakker, 2002.