Biografie Tijdslijn Stamboom Familie Kennissen Werken van Gezelle Literair-historische schets Geschiedenis Inhoud Werken over Gezelle Vertalingen 19e eeuw Gezellewandeling Gezellemuseum Geboortehuis Kroniek Gezellewandeling Hiawatha Engeland Flandriafilm 1930 Gezelle en de muziek Gezelle in de klas Gezelle Archivalia Opzet Nieuws Contact
Diploma van Guido Gezelle van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. (Gezellearchief, documenten)
Menu opgesteld door Guido Gezelle voor het feest van Camille Dujardin in 1898. (Gezellearchief, documenten)
Diploma van Adolf Duclos van het schooljaar 1849-1850 in de ?Ecole Primaire Sup?rieure? van J. Brans. (Gezellearchief, documenten)
Satirisch weekblad Reinaert de Vos, 26 januari 1862. Het blad pleitte voor een bundeling van Vlaamse krachten over partijen en ideologie?n heen. Gezelle leverde geregeld bijdragen van 1860 tot 1864. (GGA 572)
Gesigneerd exemplaar van Horatius' Carmina van Guido Gezelle uit zijn Roeselaarse studententijd. Gezelle schreef hierin zijn eigen ode en voegde er tekeningen aan toe. (GGB 299)
Edgar Tinel, 6 Marialiederen (voor den Huiskring en het Concert). Leipzig-Brussel, [1886]. De muzikaliteit van Gezelles gedichten werkte inspirerend op tal van componisten in Vlaanderen en Nederland. (GGA 391)
Hindustani brief van Guido Gezelle aan Eugeen Van Oye, 15.09.1858. (Gezellearchief, correspondentie)
Een bundeltje Engelse taalfiches zoals Gezelle ze gebruikte tijdens zijn taallessen in Roeselare. (Gezellearchief, filologie)
Pagina met potloodonderstrepingen door Guido Gezelle uit: Natuurlijke en zedelijke historie van d'eylanden de voor-eylanden van Amerika, verrijkt met vele schoone platen... met eenen Cara?bischen woordenschat door D. Charles de Rochefort... vertaalt in Nederduytsch door H. Dullart. Rotterdam: Arnout Leers, 1662. (GGB 913)
Handschrift van Guido Gezelle van het gedicht De dakpannen voor de bundel Rijmsnoer. (Gezellearchief, nr.809)
Door Gezelle verbeterde drukproef van het gedicht De dakpannen voor de bundel Rijmsnoer. (Gezellearchief, nr.810)
Handschrift van Gezelle van het gelegenheidsgedicht De keizerlijke kroon op feestelijk briefpapier voor Henri?tta Goemaere. (Gezellearchief, nr.3447
Taalkundige notities van Guido Gezelle geschreven op 52 speelkaarten. (Gezellearchief, nr.3324)
Handschrift van het gedicht Polydor gij kind van Vlanderen dat Gezelle schreef op de keerzijde van een devotieprentje. Het is samen ingekaderd met een foto van Polydor Demonie. (Gezellearchief, nr.238)
Schoolwerk van Guido Gezelle uit de po?sis (1847-1848). (Gezellearchief, nr.2560)
Scheldblad van Guido Gezelle uit zijn studententijd. (Gezellearchief, nr.2567)