Sinds 2002 vormt het Gezellecentrum een onderdeel van het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN). Het ISLN is een instituut van de Universiteit Antwerpen dat wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs organiseert op het gebied van de Nederlandse en anderstalige letterkunde in de Nederlanden. Het instituut bouwt een onderzoekstraditie uit die aan de Universiteit Antwerpen door een aantal studie- en documentatiecentra op het gebied van de Nederlandse letterkunde is ontwikkeld en tracht resultaten van wetenschappelijk literair onderzoek bij een breed publiek bekend te maken. Het doet onderzoek naar verschillende periodes uit de geschiedenis, de Middeleeuwen, de Renaissance, de negentiende eeuw en de twintigste eeuw. Literaire teksten worden zoveel mogelijk onderzocht in een brede literair- en cultuurhistorische, intellectuele, intertekstuele en institutionele context. Ook wordt fundamenteel onderzoek verricht op het gebied van de bibliografie, de biografie, de genese, de teksteditie en de geschiedenis van boek en uitgeverij.


Het instituut concentreert zich op vijf onderzoeksdomeinen: Middeleeuwen, renaissancedrama, Guido Gezelle, Gerard Walschap, Louis Paul Boon en Hugo Claus.

 

Het ISLN deelt onderzoeksresultaten mee in diverse publicaties (repertoria, tekstedities, bibliografieŽn, literair-historische, poŽticale en biografische studies). Het bezit ook een eigen publicatiereeks: Antwerpse Studies over Nederlandse Literatuurgeschiedenis (ASNL, Uitgeverij Peeters, sinds 1997).


Adres:

ISLN,

Universiteit Antwerpen, Stadscampus,

Prinsstraat 13,

2000 Antwerpen.

Tel.: +32 (0)3 2204291.

E-mail: els.crauwels@ua.ac.be

Site: http://www.ua.ac.be/ISNL