Vlaemsche dichtoefeningen. Brussel-Roeselare: H. Goemaere-Stock-Werbrouck, 1858. Vanaf 2e druk: Dichtoefeningen. Leuven: K. Fonteyne, 1878 en Roeselare: J. De Meester, 1892.

Volledige tekst via DBNL


Kerkhofbloemen. Roeselare: Stock-Werbrouck, 1858. Vanaf 2e druk: Kerkhofblommen. Roeselare: D. Goethals-Priem, 1860 ; Gent: S. Leliaert, A. Siffer, 1888 ; Roeselare: J. De Meester, 1892 en 1900.


XXXIII kleengedichtjes. Roeselare: Stock-Werbrouck, 1860; herdrukt in 1872 en uitgebreid tot Driemaal XXXIII kleengedichtjes mitsgaders een deel rijmreken, nageldeuntjes, sparkelingen en diergelijk gestrooi. Roeselare: J. De Meester, 1881. Vanaf 1893 bij Gedichten, gezangen en gebeden gevoegd.


Gedichten, gezangen en gebeden. Een schetsboek voor Vlaemsche studenten. Brugge: E. Gailliard, 1862, 2e druk: Leuven-Roeselare: K. Fonteyn-J. De Meester, 1879. Vanaf 3e druk Gedichten, gezangen en gebeden. Kleengedichtjes. Roeselare: J. De Meester, 1893.


De doolaards in Egypten. Naar het Engelsch van J.M. Neale. Brugge: A. Dezuttere, 1871.


Van den kleenen hertog. [Naar Ch.-M. Yonge]. Tielt: J.-D. Minnaert, 1877.


Uitstap in de warande. Roeselare: J. De Meester, [1882].

 

Liederen, eerdichten et reliqua. Leuven-Roeselare: K. Fonteyn-J. De Meester, 1880.


The Song of Hiawatha. Overgedicht in t Vlaamsch. Kortrijk: E. Beyaert, 1886.


Tijdkrans. Roeselare: J. De Meester, 1893.


Rijmsnoer om en om het jaar. Roeselare: J. De Meester, 1897.


Goddelijke beschouwingen. [Van G.-J. Waffelaert, uit het Latijn vertaald]. Kortrijk: E. Beyaert, 1897-1899. (verscheen in katernen)