De correspondentie

 

In het archief worden nu een 600-tal brieven bewaard van Gezelle zelf, gerangschikt volgens geadresseerde. De correspondentie ŠŠn Gezelle is uiteraard veel uitgebreider (een 7000 stukken) en bevat brieven, chronologisch gerangschikt van 1854 tot1899. Ze zijn afkomstig van familie, vrienden, kennissen, missionarissen en ander correspondenten uit nabijgelegen of verre streken. Verspreid over andere rubrieken van het archief zitten nog talrijke brieven, die door Gezelle verknipt waren om ze opnieuw te gebruiken voor poŽzie of taalkundige notities. Die worden in het kader van dit project gereconstrueerd.

 

Documenten

 

Vooreerst zijn er de levensdocumenten van Gezelle zelf: diplomaís, schoolwerken van zijn leerlingen, allerlei drukwerk, menukaartjes en familiedocumenten zoals het testament van Monica De Vriese. In de loop van de tijd werden, vooral ook onder impuls van conservator Paul Allossery, documentaire verzamelingen aangelegd over Gezelle en de Gezellestudie. Het is een bont allegaartje van knipsels, aantekeningen, brieven, kladschriftjes e.d. Het archief van het Gezellemuseum maakt er deel van uit, alsook fotografisch materiaal van Gezelle en mensen uit zijn omgeving.