Naast dit poëziearchief is er een tweede groep materialen die betrekking heeft op zijn activiteiten als leraar, prozaschrijver en redacteur van vele tijdschriften als Loquela en Rond den Heerd. Sermoenen, retraites en andere religieuze teksten getuigen van zijn priesterschap.

 

Een derde onderdeel wordt gevormd door Gezelles volks- en taalkundige verzamelingen. Tot deze collectie behoort ook de “Woordentas”: 50 dozen met ongeveer 150 000 taalkundige fiches. Ze zijn het resultaat van Gezelles droom om ooit een woordenboek van de Vlaamse taal te publiceren. De “Woordentas” was van 1961 tot 1999 in bruikleen te Leiden voor de samenstelling van het Woordenboek der Nederlandse Taal. Gezelle verzamelde bovendien ook spreuken en gezegden, sprookjes, legendes, liederen, kinderrijmpjes en stapels taalkundige fiches met verklaringen van woorden of taalvergelijkende notities. Sommige van die verzamelingen zijn duidelijk van de hand van Gezelle zelf (b.v. door de aanwezigheid van een begeleidende envelop) en staan al of niet in verband met de Woordentas. Andere zijn vermoedelijk achteraf aangelegd door de beheerders van het archief. Tegenwoordig wordt met veel zorg in de ordening ingegrepen. Aanwinsten worden grotendeels volgens het herkomstprincipe als verzameling toegevoegd aan het archief. Losse stukken worden, als dat verantwoord is, tussengevoegd en gedocumenteerd.