In het Gezellejaar verscheen een tweede CD van Koen De Cauter met Gezelleliederen. In 1992 verscheen 't Is Stille waarin hij zestien gedichten op muziek zette. Daarmee trad hij in het spoor van honderden componisten die muziek schreven bij de poëzie van Gezelle. Alleen al in de Brugse stadsbibliotheek zijn er bijna 800 partituren van meer dan 160 verschillende componisten, zowel uit Vlaanderen als uit Nederland. Zowat 300 gedichten van Gezelle komen aan bod. Er is dus rond de Gezellegedichten een bijzondere grote muziekproductie, die echter in de Gezellestudie weinig aan bod komt. Vergeleken met het aantal publicaties op biografisch-literair gebied verbleekt de muziekstudie tot een randverschijnsel.

 

De collectie partituren aanwezig in het Guido Gezellearchief van de Openbare bibliotheek Brugge kan je opzoeken via de catalogus: http://bibcatalogus.brugge.be/webbrugge/Vubis.csp

De Bruggecollectie werd eveneens geïnventariseerd in: Guido Gezelle en de muziek / door Trui Fossaert. – Leuven : Licentiaatsverhandeling KUL, 1994.

 

 

bijdrage van Trui Fossaert