Ook al liep de samenwerking met de componist niet altijd even vlekkeloos, toch heeft gezelle veel liederen geschreven. In het vijfde deel van het Verzameld dichtwerk is Gezelles liedboek opgenomen. Daar zijn alle teksten samengebracht die Gezelle heeft geschreven om gezongen te worden. Het zijn er meer dan zestig! We laten dan nog vele politieke liederen die hij schreef in krantjes als 't Jaer 30, buiten beschouwing. We hadden er ook nog vele gelegenheidsgedichten kunnen bijtellen die bedoeld waren om te zingen, b.v. aan tafel bij een bruiloftsmaal. Deze gedichten werden meestal gezongen op een bestaande populaire melodie. Dit aantal is niet te tellen. Van hoger vermelde zestigtal werden de meeste op bestelling gemaakt. Dit kon enerzijds binnen het keurslijf – het metrisch schema – van een bestaande melodie, anderzijds als nieuw te componeren stuk. Gezelle heeft heel wat tijd en energie gestoken in het maken van liederen, ook al heeft hij nooit de wens geuit deze liederen afzonderlijk te bundelen in een 'liedboek'.