Guido Gezellearchief verrijkt met verzameling Maurits De Jonghe. - 04/02/2013

Eind 2012 verwierf de bibliotheek de Gezelleverzameling van Bruggeling Maurits De Jonghe (1924-2011), dankzij het zorgzame voornemen van zijn beide dochters om een deel van zijn boekenpatrimonium een blijvende publieke bestemming te geven in het Guido Gezellearchief.

 Maurits De Jonghe had als geboren en getogen Bruggeling een innige belangstelling voor zijn stad en haar geschiedenis. Bovendien was hij een verwoed verzamelaar met een brede interesse. Daarbij had hij een bijzondere voorliefde voor de Nederlandstalige literatuur. Zwaartepunten in zijn boekenbezit waren dan ook onderwerpen als Reinaert de Vos en Uilenspiegel, alsook Vlaamse auteurs als Felix Timmermans, Stijn Streuvels, Ernest Claes en André Demedts. Vooral Guido Gezelle mocht in zijn collectie niet ontbreken.

Onder de aanwinsten een aantal unieke originele stukken, o.m. het gelegenheidsgedicht “Zij was oprecht als een edelsteen” in het handschrift van Guido Gezelle en een fragment van “Mijn schamel, schamel kind”, gekleefd in de luxe-editie “ Verzen”. Interessant zijn een reeks brieven door Guido Gezelle zelf geschreven, waaronder vier aan zijn broer Jozef. Ook het ontwerp dat de Brugse architect Jozef Coucke in potlood maakte voor de engel van het praalgraf van Guido Gezelle is zeer bijzonder.

De verzameling is niet alleen van belang door het Brugse karakter ervan, maar evenzeer door de grote variatie aan materiaal, zodat ze een mooie aanvulling vormt op het Gezellearchief. Onvermoeibaar speurde De Jonghe naar drukken van Gezelle, vaak bibliofiel, met veel werk van zijn vriend Renaat Bosschaert. De Gezelle-edities lopen van eerste drukken tot de latere Veenuitgaven en zijn piekfijn bewaard. Blikvanger is een eerste editie van de “Vlaemsche Dichtoefeningen” (1858) in een fraaie marokijnen band met een opdracht van Guido Gezelle aan een zuster van het Brugse Sint-Janshospitaal. Gezellevertalingen komen ook ruimschoots aan bod met o.a. een bundeltje Servo-Kroatische vertalingen van Nederlandse schrijvers waaronder Gezelle. Ten slotte treffen we er heel wat recenter studiemateriaal aan, waaronder een documentair archief met affiches, krantenknipsels, muziekopnames en folders van (Brugse) Gezelleactiviteiten.De Standaard der Letteren zoekt de vijf beste Vlaamse klassiekers - 04/02/2013

In een reizende tentoonstelling worden 100 klassiekers door meer dan 100 kunstenaars van over de hele wereld  in een nieuwe cover gestoken. Dit in de strijd tegen ongeletterdheid. Het project I book you wil tien nieuwe covers van Belgische klassiekers toevoegen aan de expo: vijf Vlaamse en vijf Franstalige titels. Op website van de Standaard vindt u een lijst van vijftig Vlaamse boeken die het label ‘klassiek' verdienen, waaronder ook Vlaemsche Dichtoefeningen van Guido Gezelle. Stemmen kan via de Standaard www.standaard.be/vlaamseklassiekers.

 Gezellearchief verleent medewerking aan tentoonstelling: De Indiaan in Gezelle. Longfellows Song of Hiawatha vertaald - 22/06/2012

De tentoonstelling ‘De Indiaan in Gezelle’ opent met originele objecten uit de Indianencultuur, door Longfellow vernoemd in zijn epos: met kralen versierde mocassins, een pijpenkop, een pijp-tomahawk... Daarna belicht de tentoonstelling Longfellows Song of Hiawatha, Gezelles bronnen over de Indianencultuur en het vertaalproces aan de hand van stukken uit het Guido Gezellearchief.  Wie wil kan op de tentoonstelling zelf ook creatief aan de slag met taal en op ‘Gezelliaanse wijze’ nieuwe woorden creëren.

 

Praktisch:

Gezelle [ Bruggemuseum], Rolweg 64, 8000 Brugge

Van 30 juni – 11 november 2012

Open van dinsdag tot zondag, van 09.30 tot 12.30u en van 13.30 tot 17u

Tickets: 2 euro, 1 euro (reductie/jongeren), gratis (kinderen < 6, Bruggelingen)

www.museabrugge.bewww.12plekken.be __

 Guido Gezelle verkozen tot grootste Brugse held - 08/06/2012

Wie is jouw Brugse HELD? Deze vraag stelde Erfgoedcel Brugge op Erfgoeddag 2012 aan alle bezoekers in het centraal infopunt op de Markt in Brugge. De tien genomineerde Brugse helden waren: politicus Achiel Van Acker, journaliste Caroline Popp, priester Florimond Fonteyne, schilder Gerard David, schrijver Guido Gezelle, schrijver Hugo Claus, zanger Willy Lustenhouwer, zwemmer Jan Guilini, wetenschapper Simon Stevin en als duo Jan Breydel en Pieter de Coninck.

 

TOP 3:

1. Guido Gezelle

2. Achiel Van Acker

3. Simon Stevin en Jan Breydel/Pieter de Coninck (gedeelde plaats)Nieuwe aanwinst - 06/10/2011

In mei van dit jaar kon het Guido Gezellearchief een exemplaar van de luxe-editie Verzen aankopen. In dit genummerde exemplaar 30, is een origineel handschrift van Gezelles Vader overleden gekleefd. Gezelle schreef het gedicht naar aanleiding van het overlijden van zijn broer Romaan. De aankoop is belangrijk omdat zowel de autograaf als het exemplaar van Verzen tot nu toe ongekend waren. De bundel komt uit de nalatenschap van Gustaaf verriest. Verdere informatie hierover kan je vinden in het laatste nummer van Biekorf.Invoer : stand van zaken - 06/10/2011

Momenteel werkt het Guido Gezellearchief aan de invoer van de schriftjes van Paul Allossery, eerste conservator van het Guido Gezellemuseum. Hij verzamelde divers archiefmateriaal rond een bepaald onderwerp in 20-tal schriftjes. Het materiaal is zowel uit Gezelles tijd als van later:  foto's, originele Gezellehandschriften, krantenberichten , briefmateriaal, drukwerk, brieven...

Volgende onderwerpen zijn via de catalogus beschikbaar:

- Correspondentie van Gezellekenners (Paul Allossery, Aloïs Walgrave, Caesar Gezelle en diverse andere personen)

-Personenarchieven (J. Algar, D. Cracco, L.L. De Bo, R. De Bo, K. De Gheldere, E. De Lepeleer, A. Duclos, J. Hugelier, J. Lagae, E. Lateur, H. Persijn, C. Van De Wiele, Van Hee, E. Van Oye, G. en H. Verriest, L. Wequelin, E. Wallays, J. Winkler, Beyaert, A. De Schrevel, A. Doom)

-Verzamelingen, teksten en documenten van Paul Allossery (vb. materiaal i.v.m. missionarissen)

-Teksten en notities van Aloïs Walgrave over Guido Gezelle

-Taalparticularisme

-Archief van Adolf Duclos van Rond den Heerd Schenking Duikalmanak - 06/10/2011

Het Guido Gezellearchief kreeg onlangs een schenking van een pakket Duikalmanakken. De Duikalmanak was de eerste Vlaamse dagkalender waarvan elke dag een blaadje moest worden afgescheurd, de voorloper van de nog steeds bestaande Druivelaar. Gezelle koos voor de naam “Duikalmanak” omdat het ene blaadje zich “duikt” (verbergt) achter het andere. Bewaarde exemplaren zijn zeldzaam omdat kalenders gebruiksvoorwerpen zijn die op het einde van het jaar worden weggegooid.Integratie Gezelle-inventaris in Cabrio - 06/10/2011

De inventaris van het Guido Gezellearchief is niet enkel meer raadpleegbaar via www.gezelle.be, maar is nu ook te consulturen via de erfgoedpagina's van Cabrio, de Brugse bibliotheekcatalugus.(http://cabrio.bibliotheek.brugge.be/erfgoed/) Voordeel hiervan is dat je in je zoekresultaat, naast het archiefmateriaal, ook alle andere relevante werken uit de rijke collectie van de Brugse bibliotheek krijgt, alsook het beeldmateriaal van de Brugse beeldbank. Cabrio heeft ook een interessante erfgoedblog waar regelmatig berichtjes over Gezelle verschijnen.

 Invoer : stand van zaken - 15/02/2010

Momenteel wordt gewerkt aan de invoer van minder gekende stukken uit de documentaire bestanden van het Guido Gezellearchief. Volgende onderdelen zijn via de catalogus beschikbaar:

- Diverse documenten uit Guido Gezelles tijd (zoals diploma's, facturen, overheidspapieren...)

- Documenten i.v.m. het onderwijs (Gezelles eigen schoolwerk, schoolwerk van zijn leerlingen, papieren met betrekking tot het  Kleinseminarie van Roeselare, het Engels Seminarie te Brugge, avondlessen te Kortrijk en het Engels Klooster in Brugge.)

- Documenten i.v.m. de sociale omgeving van Guido Gezelle (bv. familiedocumenten, menu's adressen, naamkaartjes...)

- Documenten i.v.m. de hulde van Guido Gezelle (1886, 1889, dood en begraving van Gezelle, 1924 en 1930)Digitaliseringsproject poëziehandschriften - 12/02/2010
In 2009 liep het digitaliseringsproject van de handschriften van Guido Gezelle ten einde. Alle poëziehandschriften zijn nu online via de inventaris raapleegbaar.

www.gezelle.be - 12/02/2010
De website www.gezelle.be, immiddels vijf jaar online, werd in 2009, 62.840 keer bezocht.

Nieuwe aanwinsten met uitgesproken Brugs karakter - 11/02/2010

Het Gezellearchief van de Stad Brugge kon volgende poëziehandschriften aankopen:

-  “Spellewerkend zie ‘ik u geerne”. Hierin beschrijft Gezelle op meesterlijke wijze een oude vrouw die kantklost in de schemer van een olielamp.

- Het gelegenheidsgedicht “Brugge Zeehave is gesteken” is geschreven voor het huwelijk van de Bruggelingen Alfons Wenes en Henriëtte Verraes, dochter van Gustave Vincke die  een plant-en bloemkwekerij had te Sint-Pieters. Gezelle vermeldt er verscheidene Brugse personen en plaatsen en maakt er ook allusie op de plannen om een haven in Zeebrugge op te richten.

- Op hetzelfde handschrift treffen we ook nog taalkundige notities aan en kladversies van 2 andere belangrijke gedichten: “De pikke slaat het kooren af” (uit Tijdkrans) en het gelegenheidsgedicht “Sint-Aarnoud, die ons al verblijdt,”.Dien avond en die rooze in bloemlezing van Paul Claes. - 02/03/2009

Paul Claes nam Gezelles Dien avond en die rooze op in de Lyriek van de Lage Landen. In deze didactische bloemlezing licht Claes tachtig nederlandstalige gedichten toe die tot de canon van het poëtisch erfgoed behoren. Het handschrift van Dien avond en die rooze, opgedragen aan zijn favoriete leerling Eugeen Van Oye, is een van de topstukken uit het Guido Gezellearchief en werd nog maar zelden als illustratie gebruikt in een publicatie. Het stuk was immers lang in privé-bezit en maakte deel uit van omvangrijke Van Oyeaankoop door het Stad Brugge op het einde van het Gezellejaar 1999.Schenking ongekende brief van Guido Gezelle - 06/01/2009

In januari 2008 schenking aan Guido Gezellearchief: brief van Guido Gezelle aan Jean-Baptiste-Emmanuel (de) Bethune (15/04/1888).Integratie nieuwe brievenedities - 06/01/2009

De editie van onderstaande correspondenten  kan je nu via de catalogus van het Guido Gezellearchief raadplegen. Het gaat voornamelijk om brieven van Brugse figuren of brieven die vanuit Brugge werden geschreven.

 

- A. Algoet aan G.G. (1 brieffragment)

- F. Benoot aan G.G. (1 brief)

- Victor J. Coornaert aan G.G. (6 brieven)

- G.G.  aan Jean-Baptiste-Em De Bethune (1 brief)

- De Gebroeders De Plancke  aan G.G. (11 brieven)

- A.C. De Schrevel aan G.G. (10 brieven) - G.G. aan A.C. De Schrevel (8 brieven) 

- onbekend aan G.G. (1 brief : nr.7415)

- Marie Roels aan G.G. (1 brief)

- D. Roger aan G.G. (1 brief)

- Kate Ross aan G.G. (1 brief)

- J. Perquy aan G.G. (1 brief)

- J. Scherpereel aan G.G. (1 brief)

- C. Thoma aan G.G. (1 brief)

- G. Vandeputte aan G.G. (6 brieven)

- Leo Van Dorpe aan G.G.  (1 brief )

- Jh. Van Damme aan G.G. (3 brieven)

- Ch. Vercauteren aan G.G. (1 brief nazicht)

- F. Verstraete aan G.G. (1 brief)

- A. Visart aan G.G. (1 brief )

- A.J.P. Wemaer aan G.G.  (1 brief)

 

(De brieven werden geëditeerd door het Guido Gezellecentrum, ISLN, Universiteit Antwerpen ; nazicht door Guido Gezellearchief Brugge)Archief berichten tot 2007 - 15/12/2008

 

In 2007 had www.gezelle.be 24.531 bezoekers.

 

20/12/2007

Het Guido Gezellearchief heeft eigen "deliciousaccount" (http://del.icio.us/gezellearchief)

 

01/12/2007

Begin inventarisatie van de documentaire bestanden. Volgende onderdelen zijn al via de catalogus van het Guido Gezellearchief beschreven.

1) algemene documenten uit Guido Gezelles tijd (o.a. facturen, diploma's, overheidspapieren...)

2) Guido Gezelle en het onderwijs (o.a. documenten i.v.m. eigen schooltijd, Kleinseminarie van Roeselare : schoolwerk van leerlingen....)

3) Guido Gezelle en zijn sociale omgeving (o.a. familiedoumenten, adressen, menukaarten...)

 

10/10/2007

De volledige fotocollectie kan via de catalogus van het Guido Gezellearchief bekeken worden. Bij de beschrijvingen van de foto's zijn scans opgenomen.

 

01/08/2007

Zo'n 350 scans van de covers van speciale edities van Guido Gezelles werken uit de GGA-collectie werden aan de beschrijvingen toegevoegd. De GGA-collectie is raadpleegbaar via de algemene catalogus van de Openbare bibliotheek Brugge.

 

31/03/2007

De edities van de brieven van Guido Gezelle aan 2 Leidse correspondenten Gerrit Jacob Boekenoogen en Taco Hajo De Beer kan je nu via de catalogus van het Guido Gezellearchief raadplegen. De brieven werden geëditeerd door D. Geirnaert en R. Tempelaars.

 

14/02/2007

Schenking : originele brief van Guido Gezelle aan Jérôme Vervaeke (nr.8819).

 

07/02/2007

De editie van onderstaande correspondenten kan je nu via de catalogus van het Guido Gezellearchief raadplegen.

A.De Stoop aan G.G. (3 brieven)

Fr. Piat aan G.G. (1 brief)

H. Pickery aan G.G. (1 brief)

W. Skeat aan G.G. (1 brief)

K. Scallan aan G.G. (1 brief)

E. Soenen aan G.G. (1 brief)  

Dr. Vanden Abeele en E. Neut aan G.G. (1 brief)  

A.Van de Putte aan G.G. (1 brief) 

D.L. Verhoef aan G.G. (1 brief)

N. Wiseman aan G.G. (1 brief)

W. Woodlock aan G.G. (1 brief)

J.H. Woodward aan G.G. (1 brief)

(De brieven werden geëditeerd door het Guido Gezellecentrum, ISLN, Universiteit Antwerpen ; nazicht door Guido Gezellearchief Brugge)

 

In 2006 had de website 24.602 bezoekers.

 

27/07/2006

Bij het "Werk" van Guido Gezelle (pagina 3 periodieken) kan je Reinaert de Vos, 't Jaer 30 en Loquela volledig on line raadplegen. De werken  zijn bovendien volledige doorzoekbaar.

't Jaer 30 werd beschikbaar gesteld met de financiële steun van de KU Leuven Campus Kortrijk

 

01/06/2006

Nieuw dossier: "Guido Gezelle en de muziek". (auteur: Trui Fossaert)

 

Nieuw educatief dossier: "Gezelle in de klas":

- vijf uitgewerkte lessenreeksen i.v.m. Guido Gezelle voor het secundair onderwijs. (auteurs: Wim Demuyt, Martin Godderis, Barbara Droesbeke, Rita De Graeve , Trui Fossaert en Johan Van Iseghem)

- een webzoektocht voor het gebruik van www.gezelle.be in de klas (auteur:  Erik De Smedt)

 

01/04/2006

De editie van René François Flahault kan je nu via de catalogus van het Guido Gezellearchief raadplegen:

- 17 brieven van van René François Flahault (1886-1890)

(De brieven werden geëditeerd door het Guido Gezellecentrum, ISLN, Universiteit Antwerpen ; nazicht door Guido Gezellearchief Brugge)

 

01/03/2006

In de catalogus van het Guido Gezellearchief is de editie van briefwisseling van Ernest Rembry raadpleegbaar:

- 164 brieven van Ernest Rembry aan Guido Gezelle (1872-1899)

- 8 brieven van Guido Gezelle aan Ernest Rembry (1882-1899)

- 1 brief van Edward Louis Gailliard aan Ernest Rembry

(De brieven werden geëditeerd door het Guido Gezellecentrum, ISLN, Universiteit Antwerpen ; nazicht door Guido Gezellearchief  Brugge)

 

01/01/2006

Via het onderdeel Dossiers kan je de Brugse huldeviering van Guido Gezelle in 1930 bekijken. De oude Flandriafilm van Clemens De Landtsheer (1930) komt uit het archief van de VRT.

 

02/12/2005

In de onderdelen Familie en Kennissen werd de link gelegd met het materiaal uit het Guido Gezellearchief.

 

01/12/2005

Bij het onderdeel Gezellestudie van de website werd een bibliografie met  vertalingen van Guido Gezelles poëzie opgenomen (auteur: Johan Van Iseghem).

 

In 2005 had de website 22.608 bezoekers.