Resultaten

 

1. Het Wildiersproject laat toe de beide projecten te finaliseren en te integreren in een gemeen­schappelijke publieksomgeving via het systeem VubisSm@rt. 
De gebruiker kan via (een combinatie van) een aantal ingangen de inventaris van het poëziearchief en van de correspondentie doorzoeken.
Vanuit de beschrijvingen wordt de link gelegd met de gedigitaliseerde poëziehandschriften (facsimilé-editie). Er wordt een zoomoptie aangeboden om moeilijk leesbare beelden te vergroten.
De teksten van de brieven bereikt men als pdf-bestand via een link vanuit de inventaris. De brieven kunnen geïdentificeerd worden door op de velden van de brieveninventaris te zoeken. Er is ook een zoekfaciliteit op de volledige tekst van de brieven.


2. De website heeft als doel de inhoud van het Gezellearchief en het wetenschappelijk Gezelleonderzoek  te valoriseren. Via een aantal invalshoeken worden aspecten uit Gezelles leven en werk geduid en wordt de gebruiker naar de betreffende items in de databank geleid.


3. Het project heeft een belangrijke impact op de bewaring van het Gezellearchief. Het gebruik van de databank vervangt het raadplegen van de broze originele documenten (preservering). Bovendien worden de handschriften opgeborgen in zuurvrij materiaal voor een optimale conservatie. Ten slotte worden een aantal stukken op een verantwoorde manier gerestaureerd .

 

(E.D)